Teknik Cutting Tools
S Sistem İç Çap Katerler
S Sistem İç Çap Katerler 95-sclcr 95° SCLCR
S Sistem İç Çap Katerler 95-sclcr-1 95° SCLCR 1
S Sistem İç Çap Katerler 93-sducr 93° SDUCR
S Sistem İç Çap Katerler 93-sducl 93° SDUCL
S Sistem İç Çap Katerler 107-5-sdqcr 107,5° SDQCR
S Sistem İç Çap Katerler 107-5-sdqcl 107,5° SDQCL
S Sistem İç Çap Katerler 120-sdxcr 120° SDXCR
S Sistem İç Çap Katerler 62-5-sd-cr 62,5° SD-CR
S Sistem İç Çap Katerler 5-sdzcr 5° SDZCR
S Sistem İç Çap Katerler 60-st-cr 60° ST-CR
S Sistem İç Çap Katerler 90-stfcr 90° STFCR
S Sistem İç Çap Katerler 90-stfcl 90° STFCL
S Sistem İç Çap Katerler 93-svucr 93° SVUCR
S Sistem İç Çap Katerler 93-svucl 93° SVUCL
S Sistem İç Çap Katerler 93-svubr 93° SVUBR
S Sistem İç Çap Katerler 93-svubl 93° SVUBL
S Sistem İç Çap Katerler 107-5-svqbr 107,5° SVQBR
S Sistem İç Çap Katerler 107-5-svqbl 107,5° SVQBL
S Sistem İç Çap Katerler 107-5-svqcr 107,5° SVQCR
S Sistem İç Çap Katerler 107-5-svqcl 107,5° SVQCL